αλλογενής

-ές (Α ἀλλογενής)
αυτός που ανήκει σε άλλο γένος, σε άλλη φυλή, ο ξένος.
[ΕΤΥΜΟΛ. < ἀλλο-* + -γενὴς < γένος].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀλλογενής — of another race masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αλλογενής — [аллогенис] επ. чужеземный …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • αλλογενής — [аллогенис] ουσ. а. чужеземец …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • αλλογενής — ής, ές γεν. ούς, αιτ. ή, πληθ. ουδ. ή, αυτός που ανήκει σ άλλο γένος (έθνος, φυλή): Πρώτη φορά θα συνεργαζόταν μ έναν αλλογενή …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἀλλογενῆ — ἀλλογενής of another race neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἀλλογενής of another race masc/fem/neut nom/voc/acc dual (doric aeolic) ἀλλογενής of another race masc/fem acc sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλλογενεῖ — ἀλλογενής of another race masc/fem/neut nom/voc/acc dual (attic epic) ἀλλογενής of another race masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλλογενεῖς — ἀλλογενής of another race masc/fem acc pl ἀλλογενής of another race masc/fem nom/voc pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλλογενές — ἀλλογενής of another race masc/fem voc sg ἀλλογενής of another race neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλλογενοῦς — ἀλλογενής of another race masc/fem/neut gen sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀλλογενέσι — ἀλλογενής of another race masc/fem/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.